Koi Carp — synonyms, definition

1. koi carp (Noun)

1 synonym
koi
1 definition

koi carp (Noun) — A colourful ornamental carp.