Koi — synonyms, definition

1. koi (Noun)

1 synonym
koi carp
1 definition

koi (Noun) — A colourful ornamental carp.