Koellia — synonyms, definition

1. Koellia (Noun)

3 synonyms
Pycnanthemum genus Koellia genus Pycnanthemum
1 definition

Koellia (Noun) — American mountain mint.

1 type of
asterid dicot genus
1 part
mountain mint
5 parts of
Labiatae Lamiaceae family Labiatae family Lamiaceae mint family